Regulaminy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
dostępnego pod adresem: www.labwell.pl

Regulamin to nasz najważniejszy dokument w Labwell. Na nim opiera się jego legalne działanie. Zawieranie transakcji sprzedaży, procedury reklamacji i gwarancji, zwroty - wszystkie te kwestie znajdują się w naszym dokumencie i są w nim jasno opisane.

Sklep Internetowy www.labwell.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Regulamin sklepu internetowego Labwell

 

REGULAMIN NEWSLETTERA
sklepu www.labwell.pl

Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej

za pomocą poczty elektronicznej.

 

 1. Administratorem danych osobowych w „Labwell/Newsletter http://www.labwell.pl/” jest Fundacja Firma Dla Każdego z siedzibą: ul. Lwowska 5/15, 00-660 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569410, posiadająca NIP : 5252625624, w ramach przedsięwzięcia prowadzonego w formie sklepu internetowego.
 2. Przedmiotem usługi „Labwell /Newsletter http://www.labwell.pl/” jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez serwis http://www.labwell.pl/ na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Mailingiem/Newsletterem.
 3. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).
 4. Subskrybent poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi Mailingu/Newsletter za pośrednictwem strony internetowej i zaznaczenie okienka - akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Subskrybenta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.
 6. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika ("Subskrybenta”), po aktywacji usługi.
 7. Newsletter zawiera między innymi reklamy, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o promocjach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
 8. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:     A)wpisanie w odpowiednim formularzu "Newsletter” na oznaczonej stronie internetowej adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 9. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.
 10. Wyrażenie zgody przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Administratora.
 11. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o Administratorze,
  2. wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki,
  3. informację o sposobie rezygnowania z usługi.
 12. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:
  1. kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości lub
  2. wpisanie w wiadomość e-mail oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu potwierdzenia rezygnacji z subskrypcji Newslettera.
 13. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.
 14. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.
 15. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Administratora. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji. 
 16. Administrator ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Regulamin Newslettera Labwell

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl